Reklama

Využijte možnosti reklamy a zviditelněte se pomocí banneru X přidání do porovnání a inzerujte na forex-knowhow.cz

Banner v pravém Menu

  • Jeden z rotujících bannerů (250×250) v pravém menu, zobrazuje se všude, kromě sekce Broker – 800€ měsíční platba

Broker, AOS, Signály a další sekce

  • Jeden z rotujících bannerů (728×90) v sekci Porovnání – 400€ měsíční platba
  • Přidání do porovnání + vytvoření stránky s popisem – 100€ měsíční platba
  • Přidání do porovnání + zvýraznění v přehledu + vytvoření stránky s popisem – 150€ měsíční platba

50% sleva v případě roční platby (Příklad: 12 měsíců x 100€ = 1200€ – 50% sleva = 600€ při jednorázové platbě na rok)

Advertising on Forex-knowhow.cz

Right panel banner

  • One of the rotating banners (250×250) in the right panel (everywhere except Broker section) – 800€ per month

Broker, EA, Signals and other sections

  • One of the rotating banners (728×90) in section Comparison – 400€ per month
  • Added to Comparison + Description page100€ per month
  • Your company added to Comparison + highlighted in Sections comparison + Description page150€ per month

50% OFF with annual payment (Example: 12 months x 100€ = 1200€ – 50% OFF = 600€ one time payment for the whole year)

Kontaktujte nás

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*

4 × 4 =