Reklama

Využijte možnosti reklamy a zviditelněte se pomocí banneru X přidání do porovnání a inzerujte na forex-knowhow.cz

Banner v pravém Menu

  • Jeden z rotujících bannerů (250×250) v pravém menu, zobrazuje se všude, kromě sekce Broker – 800€ měsíční platba

Broker, AOS, Signály a další sekce

  • Jeden z rotujících bannerů (728×90) v sekci Porovnání – 400€ měsíční platba
  • Přidání do porovnání + vytvoření stránky s popisem – 100€ měsíční platba
  • Přidání do porovnání + zvýraznění v přehledu + vytvoření stránky s popisem – 150€ měsíční platba

50% sleva v případě roční platby (Příklad: 12 měsíců x 100€ = 1200€ – 50% sleva = 600€ při jednorázové platbě na rok)

Advertising on Forex-knowhow.cz

Right panel banner

  • One of the rotating banners (250×250) in the right panel (everywhere except Broker section) – 800€ per month

Broker, EA, Signals and other sections

  • One of the rotating banners (728×90) in section Comparison – 400€ per month
  • Added to Comparison + Description page100€ per month
  • Your company added to Comparison + highlighted in Sections comparison + Description page150€ per month

50% OFF with annual payment (Example: 12 months x 100€ = 1200€ – 50% OFF = 600€ one time payment for the whole year)

Kontaktujte nás

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

3 + 3 =

Sny jsou od toho, aby se plnily! Svoboda, čas, peníze, cestování… FOREX

Upozornění: Všechny informace poskytované na Forex-knowhow.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze. Veškerá data, informace, názory zveřejněná na tomto webu jsou prezentována výhradně formou osobních zkušeností ze soukromého obchodování, ať už vlastníků webu nebo autorů příspěvků. Pokud jsou v takovýchto příspěvcích zmiňovány konkrétní společnosti, produkty či obchodní příležitosti, nelze to v žádném případě považovat za reklamu či doporučení a jejich případné využití je tedy výhradně věcí odpovědnosti a uvážení uživatele. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Obchodování je spojeno s velice vysokou mírou rizika a proto není vhodné pro každého!
Exit mobile version