Organizační pokyny serveru Forex-knowhow.cz

Odeslané přihlášky jsou závazné, zasláním vyjadřujete souhlas s těmito organizačními pokyny.

Pořadatel

Kurzy pořádá internetový server Forex-knowhow.cz. Uváděné ceny jsou konečné, pořadatel není plátcem DPH.

Poučení o riziku

Všechny informace poskytované na kurzech pořádaných pod hlavičkou Forex-knowhow.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Pořadatel ani jednotliví lektoři nejsou registrovaným brokerem či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na kurzech zmiňovány konkrétní finanční strategie či měnové páry, vždy a pouze za účelem studia. Pořadatel kurzů není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Obchodování na měnovém trhu je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat na forexu je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. I při zachování všech pravidel obchodní strategie je velmi pravděpodobné, že se obchodní výsledky jednotlivců budou výrazně lišit od původních hypoteticky plánovaných výsledků. Všechny obchody na Forexu nesou riziko kapitálové ztráty. Účastníci kurzu svojí objednávkou potvrzují, že jsou si plně vědomi všech rizik spojených s obchodováním na měnovém trhu FOREX a že prezentované informace vnímají a použijí výhradně jakou součást svého vlastního vzdělávání.

Platební podmínky

Kurzy jsou splatné vždy nejpozději den před jejich konáním na základě zálohové faktury zasílané po objednání kurzu elektronickou poštou. V případě neuhrazení zálohové faktury ve vyznačené době splatnosti si pořadatel vyhrazuje právo, nikoliv však povinnost, přihlášku zrušit a uvolnit tak místo pro jiného zájemce.

Pořizování audio a video záznamů

Z důvodu ochrany autorských práv není na kurzech dovoleno pořizovat jakékoliv audio nebo video záznamy.

Předmět kupní smlouvy

Předmětem kupní smlouvy je vždy pouze účast na daném semináři v datu a čase konání určeném v objednávkovém formuláři. Předmětem kupní smlouvy není nárok na dodatečné konzultace.

Storno podmínky

Při zrušení objednávky do 7 dnů před kurzem činí storno poplatek 20%, poté 100% z ceny kurzu. Storno poplatek je splatný i v případě neuhrazení kurzovného. Storno je platné pouze v případě potvrzení ze strany pořadatele. V případě zrušení objednávky 7 a méně dnů před kurzem se kurzovné nevrací a účastník nemá nárok na přesun na jiný termín kurzu. Zaplacené kurzovné je však přenosné – účastník za sebe může na kurz poslat náhradníka.

V případě nemoci (doložené neschopenkou) je možné sjednat účast na náhradním termínu kurzu – ani v tomto případě však účastníkovi nevzniká nárok na vrácení kurzovného.

Průběh semináře

Seminář probíhá z pohodlí vašeho domova přes Skype, účastník je povinen si ho před zahájením kurzu nainstalovat, vytvořit si log in a seznámit se s jeho provozem.

Organizační změny

Pořadatel si vyhrazuje právo změny lektora a data konání či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny budou ohlášeny účastníkům telefonicky nebo e-mailem. V případně organizační změny mají přihlášení účastníci nárok na vrácení 100% uhrazeného kurzovného, pokud o zrušení účasti požádají do 3 dnů po obdržení informace o organizační změně.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*

3 × five =