výstupy mentální stop loss a mentální take profit

výstupy mentální stop loss a mentální take profit

Výstup na základě mentálního stop lossu a mentálního take profitu.

Výstup na základě mentálního stop lossu a mentálního take profitu.