pip value – hodnata jednoho pipu

pip value – hodnata jednoho pipu

Praktická ukázka hodnoty jednoho pipu.

pip value – hodnata jednoho pipu