Tripple screen určení hlavního trendu

Tripple screen určení hlavního trendu

Tripple screen, určení hlavního trendu při pozičním obchodování, trend klesající.

Tripple screen, určení hlavního trendu při pozičním obchodování, trend klesající.