časová optmalizace M15 graf

časová optmalizace M15 graf

Příklad jednoduché excelovské tabulky při obchodování 15ti minutového grafu.

Příklad jednoduché excelovské tabulky při obchodování 15ti minutového grafu.